Det smarta systemet för smidig mobilitet

Compleo HUB -ett komplett verktyg

Med vår onlineportal Compleo HUB kan ni på ett enkelt och smidigt sätt styra och övervaka alla era laddstationer. Med flera olika applikationer kan den utformas och byggas upp så att den passar er och era behov. Exempelvis kan den användas för att fakturera laddstationerna med PlugSurfing eller direkt till arbetsgivare eller hyresgäster. Det går även att lägga in ett pris för förbrukningen, vilket gör att användaren kan få full kontroll på sina kostnader medan dem laddar.

All information uppdateras i realtid där ni bland annat kan får fram information om laddparkens status, hela vägen ner på varje enskild laddningspunkts nivå. Detta hjälper till att hitta eventuella underhållsbehov tidigt och att säkerställa tillgängligheten för laddstationerna. Om ett fel uppstår skickas omedelbart ett varningsmeddelande till operatören.

Inlogg användare Inlogg administratör

Fördelar med Compleo HUB

Realtidsuppdatering och kontroll av laddstationer

Statistik på exempelvis laddningstid och förbrukad energi

Anslutning till befintliga autentiserings- och redovisningstjänster (PlugSurfing)

Sparad mängd CO2-utsläpp

Automatiskt pushmeddelande, t.ex. efter avslutad laddning eller vid fel

Nedladdningsbar information till Excel

Det ska vara enkelt att ladda

Förutom att starta/stoppa laddningen till sin bil, har era användare också möjlighet att ta ut sin egna laddningshistorik, se lediga laddstationer via en integrerad karta eller varför inte använda navigeringsfunktionen för att få vägbeskrivning till närmaste station.

Det finns flera olika sätt att kunna betala för sin laddning; direkt, faktura eller exempelvis tillägg på hyresavin. Vilket sätt som passar er och er laddpark är helt upp till er som ägare.

Applikationer som finns i HUB

Vi erbjuder ett API-gränssnitt till Compleo HUB för möjligheten att ansluta ett tredjepartssystem (t.ex. ert egna eget ERP-system).

Med denna funktion får era laddstationer och laddplatser en loggbok med alla händelser (inklusive underhåll och fel).

Denna funktion möjliggör laddningsstationer för roamingtjänsten Hubject.

Med denna funktion kan ni erbjuda gratis laddning, exempelvis till era anställda under kontorstider.

Funktion för fakturor eller kreditnotor. Denna gör att en faktura eller kreditnota kan skickas automatiskt till varje användare i slutet av månaden.

Fordon som är fulladdade kan hindra andra från att ladda på den platsen. Med den här funktionen blir användaren informerad via e-post att laddningen är klar.

Möjlighet till individuell anpassning av Compleo HUB för att den ska passa ert personliga varumärke och grafiska profil. 

Här får man information om kommande underhåll för laddstationerna. Både när dem planeras och när arbetet är slutfört. 

Med denna funktion aktiveras laddstationer för tjänsten Plugsurfing. Om er station ska faktureras via Plugsurfing måste ett separat avtal slutas med Plugsurfing.

Genom våra RFID-kort kan användare autentisera sig på laddningsstationer och starta sin laddning.

Det är nu möjligt att skapa SEPA-exporter för funktionen ”Ladda aktuell fakturering”. SEPA-krediter exporteras för företagsfordon och SEPA autogiro för privata fordon.

Tariffer kan definieras och prissättas efter dagar eller tider på dygnet, laddningsprocessens varaktighet och laddstationsklasser samt effektklasser. Tillgängliga alternativ är engångs- och periodiska fasta kostnader, kWh-pris, minutpris, parkering och spärravgifter. Genom ett avtal kan en tariff tilldelas en kund, användare eller RFID-kort.

Som kund finns det möjlighet att hantera flera underklienter med denna funktion och möjligheten att organisera sin laddningspark.

Gratis laddning kan specificeras och begränsas i detalj via denna funktion.

Med denna funktion är det möjligt för kunder att fakturera sina användare för deras laddning så ofta som på daglig basis om man så vill.