Effektbalansering

Antalet elbilar på vägarna ökar kraftigt efter varje år, i med detta ökar också kraven på våra elsystem. Med en lastbalansering hjälper man elsystemet att hantera de påfrestningar som en installation av laddboxar kan ge. Med vår smarta teknik lär sig lastbalanseringen hur mönstret i er fastighet ser ut, när trycket på elsystemet är som högst och när det är som lägst. På så vis kan den styra och göra prioriteringar om när strömmen ska gå till fastigheten och till elbilarnas laddning, detta ger en stabilitet som gynnar alla.

Skulle man välja en laddningpark utan lastbalansering är risken hög att systemet bli överbelastat och säkringarna löser ut, då det används förmycket effekt samtidigt. Men med lastbalansering slipper ni detta bekymmer, och såklart har vi det redan i alla våra laddboxar. 

Dynamisk eller inte?

Skillnaden mellan lastbalansering och dynamisk lastbalansering är att den dynamiska tar hänsyn till, inte bara de andra laddarna, utan till samtliga användare i fastigheten. Den ser till att laddarna får den effekt som blir över när resten av fastigheten fått sitt. 

När laddar bilen?

De generella svaret är på natten. Detta på grund utav att vi använder som mest el på morgonen och under kvällen, det är stunder då vi exempelvis lagar mat och tvättar som mest. Med en lastbalansering ser den till att fastighetens strömförsörjning prioriteras och elbilarnas laddning justeras automatiskt ner vid dessa tider, för att sedan öka när trycket på elsystemet minskat igen.   På så sätt utnyttjar man fastighetens fulla kapacitet på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Laddboxarna och lastbalanseringen

Laddboxarna och lastbalanseringen kopplas samman med Ethernet-kabel i fastighetens nätverk. Lastbalanseringen kan sedan ställas in efter era önskemål och behov mot en önskad maxeffekt i anläggningen. Lastbalanseringen går även att använda utan internetuppkoppling.

Tillsammans med elmätaren i elcentralen och transformator ringar kan lastbalanseringen även ta hänsyn till andra viktiga delar i fastigheten såsom hiss, ventilation, belysning etc. 

Måste vi höja säkring?

I många fall behöver ni inte att höja er huvudsäkring. Det som avgör är hur många laddplatser ni ska installera. Bilarna står ofta parkerade 12-15 h där man bor. Med vår smarta lastbalansering behöver man inte ha stor säkring. Snittbilen i Sverige kör 1200 mil, alltså 3,2 mil per dag. Här är några exempel baserat på 12 h parkering:

  • 16A 3-fas, Räcker till att ladda 12st bilar ca 5 mil över natten 
  • 25A 3-fas, Räcker till att ladda 20st bilar ca 5 mil över natten 
  • 32A 3-fas, Räcker till att ladda 25st bilar ca 6 mil över natten 
  • 63A 3-fas, Räcker till att ladda 50st bilar ca 6 mil över natten 

Ifall parkeringstiden är längre så är det möjligt att ladda ännu flera bilar, eller fler mil.

Effekttoppar

Eftersom elnätet belastas olika över dygnet och effekttoppar blir därför ett växande problem.

En effekttopp är de timmar/den timmen ni har som högst effektuttag. Effekt är den mängd ström som ett visst föremål förbrukar eller producerar i varje ögonblick. Normalt sett i samhället infaller effekttoppar på morgonen, när vi brygger vårt morgonkaffe och rostar mackor till frukosten samtidigt som industrierna drar igång för dagen, och på kvällen när vi kommer hem från jobbet och lagar mat, diskar och tvättar samtidigt.

Detta förstärks av tillväxten av förnyelsebar energi. För att jämna ut belastningen ökar efterfrågan på energilagring. Effektiva och lättillgängliga sätt att spara energi är till exempel att via smart styrning, lagra värme respektive kyla i byggnader eller utnyttja elbilars batterier. Energiproducenter kan ta bort belastningstoppar och konsumenter kan bli en del i den framtida energilagringen.

Tariff styrning

Ofta så är elen billigast på natten, men vissa behöver ladda sina bilar på dagtid när elen kostar mer. Då behöver man kunna sätta olika priser på olika tider för laddningen. Därför har vi skapat tariff styrning. Med vår tariff styrning kan ni ha olika priser för att ladda bilen beroende på vilken tid på dygnet det är. Bestäm vilka priser ni vill ha för dom olika tiderna på dygnet, så sköter vårt system detta per automatik.