Ladda publik

Hur kan ni som företag vara med och bidra till hållbara resor? Vill ni vara i framkant och ge era kunder möjlighet att ladda sin bil hos er? Det finns inget att tveka över utan börja direkt.

Vi har flera olika lösningar som kan utformas så att de passar just er och era kunders behov, och framtida behov med stor flexibilitet. Med våra AC- och DC-laddstationer kan ni som företag med en allmän parkering upprätta en laddpark som inte bara är utsläppsfri och koldioxidneutral, utan också grunden till framtidens eMobilitet. 

Vi har flera olika modeller och storlekar, allt för att passa miljö och ert behov.

Compleo Duo Fleet

 • Kostnadseffektiv installation/Patenterat skensystem
 • Möjlighet upp till 36 laddpunkter per kabelmatning
 • Går att få med fast kabel eller uttag
 • Anpassade betalningslösningar
 • Dynamisk lastbalansering mot fastigheten
 • Upp till 22 kW AC laddning
 • Kan integreras mot de flesta molntjänster
 • Framtidssäkrad laddare

Ni är unika, så även er laddlösning

Generellt kan vi se att det är en kombination mellan snabbladdning av DC laddare tillsammans med AC långsamladdning som är framtiden. Prioritering av laddare och olika tariffer för att ladda är också viktiga delar inför framtiden.

Våra laddare och plattform för back-end systemet är öppna och stödjer OCCP 1,6 JS, detta ger er en frihet och möjlighet att anpassa det för just era behov. 

Då era behov inte är likadana som andras behov, tittar vi hur era förutsättningar ser ut och vilka era körcykler kommer vara. Utifrån det tar vi sedan ett förlag som passar er.

Några av frågorna vi ställer är:

 • Vem laddar?
 • Vilken tid laddar bilarna?
 • Står de parkerade på dag- eller kvällstid?
 • Hur länge laddar bilarna?
 • Vilka betalningsmetoder ska det finnas?

Vi vill ge er vår kunskap och erfarenhet

Det som skiljer oss från många andra aktörer är att vi producerar och utvecklar både hård- och mjukvaran.

Genom smart lastbalansering optimeras effekten till laddarna efter de förutsättningar som finns hos er. Våra produkter är uppbyggda med standardkomponenter från tyska leverantörer av högsta kvalitet, beräknad livslängd på 15 – 20 år och upp till 5 års produktgaranti. Vi är en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden och har lång erfarenhet av att installera driftssäkra helhetslösningar anpassade efter kundens behov och krav -men också framtidens krav.

Läs mer om effektbalansering

Betala med Xpay och Plugsurfing

Med vår intrigerade betallösning Xpay kan era kunder betala med sitt vanliga bankkort i en separat betalautomat. Det underlättar och blir mer tillgängligt då det inte krävs abonnemang eller speciella appar för att kunna ladda bilden. Utöver de vanligaste bankkorten stödjer Xpay även Google pay och Apple pay.

När laddningen är slutförd finns det möjlighet att få ett digitalt kvitto, kostnadsfritt.

Det går även att betala med hjälp av Plugsurfing. Enkel lösning som redan finns på över 200 000 publika laddare. Med hjälp av appen och sitt kort kan kunden ladda bilen i laddboxen. I slutet av månaden finns det möjlighet för kunden att få ett kvitto på sina laddningar till sin epost.

 

Framtidssäkra redan idag

Vi hjälper er på hela resan, från projektering till installation av en skräddarsydd och framtidssäkrad laddlösning, men också service och underhåll. Skulle behovet öka i framtiden, är vi även med er då -alla våra lösningar är utbyggnadsbara.

Serviceavtal

När laddparken är uppkopplad är service och support en viktig del för att era laddstationer ska hålla länge och leverera varje laddning. Vi kan ge olika nivåer av service genom mjukvaran och övervaka laddparken, samt åtgärda larm innan användaren märker eventuella fel. 

Vi har även support till slutanvändaren för att underlätta för er som företag. Vid fysiskt problem med laddaren åker en tekniker ut till era laddstationer, vi jobbar med installatörer över hela landet för att hålla ner ledtiderna.