Bidrag för laddstation
i bostadsrättsförening & företag

Bostadsrättsföreningar och företag som vill installera laddboxar kan ansöka om ett statligt laddstöd, så länge laddboxarna är till för användning av boende i brf och för företaget. Det ni behöver göra är att lämna en förhandsansökan innan laddstolpen installeras, men det går också bra att ansöka om bidraget i efterhand (senast sex månader efter installationen slutförts.) Bidraget för laddstolpar i brf och företag gäller både för material- och arbetskostnader. Det går att söka stödet flera gånger, exempelvis om er bostadsrättsförening eller företag vill installera fler laddstolpar.

Kontakta oss

“På Compleo jobbar vi ständigt med innovation och utveckling av dagens och framtidens gröna bränsle.”

Bidrag från Naturvårdsverket

  • Bidraget ger ett investeringsstöd upp till 15 000 kr per laddpunkt, dock högst 50 procent av totalinvesteringen. Inga andra bidrag eller stöd får ha nyttjats för att ta del av bidraget.
  • Alla våra laddboxar är godkända för bidrag
  • Vi utför installationer av laddboxar i hela landet
  • Vi hjälper er genom hela ansökningsprocessen

 

Läs mer om ladda-bilen-stödet