Mars 2022

När ni nu börjat tittat och planerar för en installation av laddboxar i er verksamhet har ni säkert stött på ordet lastbalansering minst en eller två gånger. Kanske har ni även funderat på om detta kan vara något för er eller om det är en onödig grej som ni inte kommer ha nyttan av. Låt oss höra vad vår tekniker Andreas har att säga om detta.

Vad är en lastbalansering?

En lastbalansering är ett system som man kopplar på laddparken för att kunna balansera ut fastighetens ström, under hela dygnet. Detta gör man för att det inte ska bli överbelastning och säkringar ska lösas ut, exempelvis om det står fyra bilar och laddar medan de boende lagar mat och tvättar i sina hem, då är det lätt att det för högt tryck på elcentralen samtidigt.

Med en lastbalansering ser man till så att strömmen prioriteras i förstahand till de boende och i andrahand till laddboxarna. Detta ge en säkrare laddning och en effektiv användning av fastighetens ström, berättar Andreas.  

Utöver detta finns det flera möjligheter med att sätta in en lastbalansering, exempelvis kan man även koppla in hissar och ventilation. Men också hur laddningen ska gå tillväga mellan laddboxarna -ska den fördelas jämt eller är det först till kvarn.

När behöver man lastbalansera sin laddpark?

Alltid skulle jag vilja svara, säger Andreas. Vill man vara säker på att inga säkringar kommer lösas ut på grund av överbelastning, så behöver man en lastbalansering.

Vad ska man tänka på?

Att det finns flera olika sorters lastbalansering. Dels vanlig lastbalansering men också dynamisk lastbalansering. Vad som skiljer dem åt är att den dynamiska tar hänsyn till hela fastighetens aktuella förbrukning av energi och ger överskottet till laddarna. Medan en vanlig lastbalansering, balanserar strömmen jämnt endast över laddarna.

För mig är det självklart att man ska installera en lastbalansering när man sätter upp nya laddboxar, avslutar Andreas med. Det är ett smart sätt att framtidssäkra sin laddpark på och ett enkelt system som garanterar en jämn belastning till laddarna och fastigheten.

Läs mer om effektbalansering här.